وب یا تارنمای جهان گستر (WWW یا World Wide Web) که وب نیز نامیده می‌شود، یک فضای اطلاعاتی است که نوشته‌های متنی و دیگر منابع وب