دستگاه ایمنی یا سیستم ایمنی (Immune system)، یک سیستم زیستی است که وظیفه‌ی محافظت از اُرگانیسم (موجود زنده یا جاندار) در برابر بیماری‌ را دارد.