تَب به عنوان يک مكانيسم طبيعی دفاعی، از رشد و اِزدياد ميكروب‌ها جلوگيری می‌كند اما زمانی كه به مدت طولانی يا با درجه حرارت بالا به وجود آيد، صدمات جبران ناپذيری را ايجاد می‌كند. به اين دليل است كه پزشكان داروهای تَب‌بُر را تجويز می‌كنند. اگر چه در اثر استفاده از اين داروها احتمالا روند بهبودی كند‌تر می‌شود اما از خطرهای شديد كه در اثر تب‌های بالا به وجود می‌آيند، جلوگيری می‌نمايد.